Dagpengesats i 2021

Forstå dagpengesatsen i 2021 uanset hvilken situation du står i

Det kan være svært at finde ud af, hvor meget du kan få i dagpenge. Vi vil gerne gøre det lidt nemmere. Så vi har samlet tallene for den danske dagpengesats i 2021, så du kan finde dem nemt – ét sted. Fair A-kasse har tallene for dagpengesats samlet på denne side, hvor du kan tjekke op på, hvor meget du kan regne med at få udbetalt hver måned.

Du skal tænke på, at dine dagpenge højst kan svare til 90 procent af den løn, du tjente, før du blev arbejdsløs. Det vil sige, tjente du kun 20.000 kroner, kan du altså ikke regne med, at modtage den maksimale sats af dagpenge. Her skal der både fratrækkes 8 procent for arbejdsmarkedsbidrag og derefter 10 procent for at ramme din dagpengesats på 16.560.

Hvis du derimod tjente 30.000 kroner om måneden, så kan du ikke modtage 22.356 kroner om måneden i dagpenge. Her går den maksimale sats for dagpenge ind og begrænser. I det tilfælde vil du ende med at få udbetalt 19.322 kroner. Her tager vi selvfølgelig udgangspunkt i et standard fuldtidsforsikret medlem af en a-kasse. Der gælder andre satser for de enkelte grupper.

Type forsikringSats I kr. pr. md.Sats I kr. pr. år
Fuldtidsforsikrede19.322 231.864
Deltidsforsikrede12.881 154.572
Dimittend, fuldtidsforsikrede (med forsørgelsespligt)15.844 190.128
Dimittend, deltidsforsikrede (med forsørgelsespligt)10.562 126.744
Dimittend, fuldtidsforsikrede (uden forsørgelsespligt)13.815 165.780
Dimittend, deltidsforsikrede (uden forsørgelsespligt)9.210 110.520
Ung under 25, fuldtidsforsikrede9.661115.932
Ung under 25, deltidsforsikrede6.44177.292

Hvad er den maksimale dagpengesats?

Hvad er den højeste dagpengesats?

Den højeste dagpengesats ligger i 2021 på 19.322 kroner om måneden. Det er altså satsen for et standard fudtidsforsikret medlem af en a-kasse. I 2020 lå den på 19.083 kroner. Det er altså en stigning på 239 kroner. Det er det maksimale beløb, du kan få udbetalt igennem dagpenge. Men det kræver at du har tjent nok penge, inden du blev arbejdsløs.

Hvor meget skal man tjene for at få mest i dagpenge?

I 2021 skal du have haft en gennemsnitlig indkomst om måneden på 21.469 kroner i løbet af de seneste 24 måneder inden du blev arbejdsløs. Det beløb skal du have ramt eller overskredet, hvis du ønsker den maksimale sats af dagpenge. Du må også godt, have tjent mere end det. Men du kan ikke modtage mere i dagpenge end den maksimale sats.

Beløbet ligger som det gør, da man maksimalt kan modtage 90 procent af sin indkomst i dagpenge. Så længe at den ikke overstiger den maksimale sats.

Hvordan beregnes dagpengesatsen?

Dagpenge beregnes ved at tage udgangspunkt i de seneste 24 måneders indtægt. Ud af de 24 måneder vælger man de 12 måneder, hvor du havde den højeste indkomst. Ud fra det, udregner man din gennemsnitlige årsindkomst. Så fratrækker man 8 procent i arbejdsmarkedsbidrag, da det ikke er noget man betaler, når man er ledig. Ud fra det, kan man så udregne din gennemsnitlige månedsløn. 90 procent af det gennemsnit er din dagpengesats, så længe det beløb ikke overstiger den maksimale sats.

Eksempel på beregning

Du har I de seneste 24 måneder haft en varierende indkomst, da du har fået en lønforhøjelse. Så du har haft en indkomst på:

  • 22.000 kroner om måneden de første 14 måneder.
  • 25.000 kroner om måneden de sidste 10 måneder.

Så vil din a-kasse – som er dem, der udregner din sats – tage udgangspunkt i de 10 måneder med 25.000 kroner og så tilføje de sidste 2 måneder med 22.000 kroner for at have udgangspunkt i 12 måneder. Det giver 294.000 kroner.

Herfra bliver der fratrukket 8 procent i arbejdsmarkedsbidrag, hvilket giver en gennemsnitlig månedsløn på 22.540.

Så ville man fratrække 10 procent, så du står tilbage med 90 procent. Det giver 20.286, hvilket overskrider det maksimale beløb for dagpenge, og du vil derfor modtage den maksimale sats på 19.322 kroner om måneden.

Beregning:

Årsløn på baggrund af højeste indkomst de seneste 24 måneder: 22.000 x 2 + 25.000 x 10 = 294.000 kroner

Gennemsnitlig månedsløn: 294.000 / 12 = 24.500

Fratrækning af AM-bidrag: 24.500 x 0,92 = 22.540

90 procent: 22.540 x 0,9 = 20.286

Satsen er ens uanset a-kasse

Uanset hvilken a-kasse du vælger, så er dagpengesatsen den samme. A-kasserne kan ikke bestemme, hvor meget der skal udbetales i dagpenge. De udregner bare, hvor meget du kvalificerer dig til at modtage. Det vigtigste er bare, at du har været medlem af en a-kasse, og har optjent retten til dagpenge. Du kan se hvilke a-kasser vi samarbejder med her.

Dagpengesats for studerende

For at kunne modtage dimittendsatsen for studerende, skal du have været medlem af en a-kasse i et år. Derudover er det også super praktisk, at studerende gratis kan blive medlem i de fleste a-kasser. Det kan derfor godt betale sig at lade sig indmelde i en a-kasse, mens man studerer. Husk at gøre det, mens du stadigvæk har et år tilbage af din uddannelse, da du så har optjent retten til dagpenge gratis, mens du studerer.

Hvis du vil læse mere om dagpengesatsen kan der findes mere information hos Beskæftigelsesministeriet.

Dagpengesats for studerende