Hvad går dit a-kasse kontingent til

Staten sikrer dagpengesystemet, a-kasserne står for administration. Når du betaler a-kasse kontingent er du berettiget til dagpenge. A-kasse kontingent består af flere dele. Den største del er Stats- og ATP-bidrag, som reguleres af staten. Beløbet er derfor det samme for alle a-kasser. Udover stats- og ATP-bidrag kan kontingentet også indholde et efterlønsbidrag. Det er frivilligt om du vil være medlem af efterlønsordningen, men man skal betale bidraget for at være med. Satsen for efterlønsbidraget er også reguleret af staten (kr 514 pr. måned 2021 sats). A-kasse kontingent indeholder også et administrationsbidrag der varierer fra a-kasse til a-kasse.

Det billigste a-kasse kontingent koster kr 467 pr. måned, mens det dyreste koster kr 524 (uden efterlønsbidrag). Statsbidraget udgør kr 357 og ATP-bidraget kr 11 pr. måned (2021 satser). Forskellen i det samlede beløb ligger i administrationsbidraget. I de tilbud du finder på Fair A-kasse varierer bidraget fra kr 99 op til kr 156 pr. måned.

Men hvad går kontingentet så til?

Statsbidraget og ATP-bidraget er den del af dit a-kasse kontingent der sikrer dig ret til dagpenge, hvis du skulle blive arbejdsløs. Beløbene reguleres hvert år i januar med satsreguleringsprocenten. Det betyder at beløbet stiger med en procent-del som staten bestemmer.

A-kassen administrationsbidrag anvendes som navnet antyder til administration. Administrationsbidraget varierer alt efter a-kasse, hvor hver a-kasse selv bestemmer hvor meget der opkræves. Det kan derfor være en god ide at tjekke de forskellige tilbud for at finde den rigtige løsning for dig. Det kan være en fordel at vælge a-kassen der henvender sig til din faggruppe. Men det kan betyde at du kommer til at betale et højere a-kasse kontingent end hvis du valgte a-kasse efter prisen.

Hvad bruger a-kassen administrationsbidraget til?

A-kassen skal hjælpe og vejlede dig med spørgsmål der vedrører a-kassens arbejdsområde. Sagsområdet er specifikt og lov-reguleret. Der er en løbende udvikling og konkurrence mellem a-kasserne. De ansætter konsulenter, jurister og rådgivere for at give dig et bedre servicestilbud. 

FTFa siger selv at de bevæger sig bort fra at være en traditionel a-kasse. Målet er at blive den bedste til at rådgive sine medlemmer. FTFa har i dag større fokus på at formidle job, noget arbejdsformidlingen tidligere tog sig af. Og Lederne siger de har opdateret deres struktur for bedre at kunne rådgive medlemmerne. Og

Samme udvikling kan du forvente i andre a-kasser, der er konkurrence om medlemmerne. Fokus syntes at være på bredere service og dermed at give medlemmerne mere for pengene. A-kasserne vil ikke “bare” administrere, de vil tilbyde rådgivning og kunne vejlede deres medlemmer.

Har a-kasse kontingent betydning for retten til dagpenge?

Det kan der svares helt klart nej til! Retten til dagpenge er fastsat ved lov jfr. lov om arbejdsløshedsforsikring. Loven fastsætter retten til, og størrelsen af, dine dagpenge. Så uanset om du betaler kr 99 eller kr 156 pr. måned i a-kassebidrag, så er din lovmæssige ret til dagpenge den samme.

Den fulde ordlyd af loven kan læses på retsinformation.

Du kan derfor med fordel shoppe mellem forskellige a-kasser. Har du brug for særlige kompetencer eller tilbud, kan det være en fordel at vælge en a-kasse der tilbyder netop det. Har du ikke specielle ønsker eller krav, så kan du med fordel vælge a-kasse efter kontingent og dermed spare penge. Det virker måske ikke som om man sparer så meget. Men når du regner sammen fra måned til måned og det bliver til år – så løber det op.

Hvad siger medlemmerne om a-kasser med de lavere a-kasse kontingent?

Hvis man kigger på hvilke a-kasser der får flest klager fra medlemmerne, virker det ikke som om de billigste a-kasser er mere upopulære. Tjekker man på Trustpilot så er der ikke noget der tyder på at medlemmerne er mere utilfredse. Faktisk får flere af de billigere a-kasser fine anmeldelser. Det Faglige Hus får for eksempel 4,4 ud af 5 stjerner, mens den Frie får 4,7 på Trustpilot. (Begge karakterer var gældende 28. maj 2021)

Du kan finde ud af hvilken a-kasse der har det laveste a-kasse kontingent her.