Bedste A-kasse for studerende

Fair A-kasse vil på denne side guide dig bedst muligt til at finde den bedste a-kasse for studerende. Studerende har også brug for a-kasser. Det er ikke kun for lønmodtagere. 

Vi fortæller dig de ting, du har brug for at vide som studerende, når du kigger efter a-kasser. Vi kommer også med vores forslag til hvilken a-kasse, du skal vælge som studerende. Fair A-kasse samarbejder med nogle af landets største a-kasser, så du nemt kan vælge din a-kasse og blive økonomisk sikret, når du færdiggør din uddannelse.

Kan man være i en a-kasse mens man studerer?

Den 5. marts 2012 blev en ny lov vedtaget, som gjorde det muligt for alle danskere at melde sig ind i en a-kasse. Før i tiden skulle studerende have et fritidsjob, hvis de ville være medlem af en a-kasse. Men efter den nye lovgivning kan danske studerende over 18 år melde sig ind i en a-kasse uden studiejob.

Krav for studerende

Der er dog en række krav, der gør sig gældende for studerende. Vi lister dem her, så du nemt kan tjekke efter, og se om du opfylder dem.

  • Man skal være fyldt 18 år.
  • Være indskrevet på en dimittendberettiget uddannelse med minimum 18 måneders varighed svarende til 1 ½ år eller 90 ECTS point.
  • Din samlede indtægt må ikke overstige den maksimale dagpengesats (19.322 kroner i 2021).
  • Man må ikke være på offentlige ydelser.
  • Du skal have bopæl i Danmark for at få gratis medlemskab.
  • Hvis du er over 30 år gammel som færdiguddannet skal du betale til efterløn og optjene dagpengeret på baggrund af arbejde.

Skal studerende være med i en a-kasse?

Der er ikke noget krav om, at studerende skal være medlem af en a-kasse. Det er 100 procent valgfrit. Der er dog mange fordele – især for studerende – ved at være medlem af en a-kasse.

Vi gennemgår nogle af de fordele længere nede, men en af de vigtigste er dagpenge. Hvis du er medlem af en a-kasse og tilmelder dig et år før endt uddannelse, kan du modtage dagpenge med det samme, når din uddannelse slutter.

Smiling students sit on bench with laptop and book

Hvorfor skal man vælge a-kasse som studerende?

Som studerende skal man vælge en a-kasse primært for at kunne få udbetalt dagpenge. Hvis du melder dig ind i en a-kasse seneste et år før endt uddannelse, kan du modtage dagpenge, dagen du færdiggør din uddannelse.

Derudover tilbyder a-kasser en række kompetenceudviklende kurser. Kurser, der stiller dig bedst muligt i jobsøgningen. Kurser i CV-skrivning, der fortæller dig hvad din arbejdsgiver søger efter på et CV. Kompetenceudvidende kurser kan også være kurser, der giver dig nye evner, som din kommende arbejdsgiver er på udkig efter i sin kommende ansatte. 

De kan også rådgive dig om dagpengereglerne, så du kan finde ud af ting som, hvordan man kvalificerer sig til dem og hvordan du beholder retten til dagpenge.

Alt i alt er en a-kasses formål at hjælpe dig med hurtigt at komme i arbejde. Samtidig med at de er ansvarlige for at udbetale dine dagpenge og forberede dig på arbejdsmarkedets krav og behov for fremtidige medarbejdere.

Tilvælg eventuelt fagforening

En fagforening kan hjælpe dig, når du er i arbejde. Her kan de hjælpe dig med de komplikationer, du kan støde på med din arbejdsgiver. Det kunne fx være konflikter i forhold til barselsorlov. Generelt kan de hjælpe dig med de fleste konflikter, du støder på med arbejdsgiveren og endda føre sager mod din arbejdsgiver, hvis det bliver nødvendigt. Generelt set gør fagforeninger alt de kan for at forbedre dine arbejdsvilkår.

De fleste fagforeninger kan også tilbyde råd og vejledning i tilfælde af, du skulle rammes af stress.

Men som studerende kan det være relevant at indmelde sig en fagforening, når du søger arbejde. Fagforeningen kan nemlig også rådgive dig i forhold til din ansættelseskontrakt. Er der ordentlige betingelser for dig som ansat? Hvordan er lønnen i forhold til overenskomst osv.

Som studerende kan du evt. vente med at melde dig ind i en fagforening, indtil du færdiggør din uddannelse. Hvis du ved, at du først starter på din jobsøgning efter færdiggørelsen af din uddannelse, er det en god ide at melde sig ind i en fagspecifik fagforening eller en tværfaglig fagforening med erfaring indenfor din kommende branche. Så finder du en fagforening med konkret erfaring, og et netværk du kan drage fordel fra.

Hvad koster a-kasse for studerende?

Et hav af a-kasser tilbyder gratis medlemskab for studerende under uddannelse. Det er typisk tværfaglige a-kasser, åbne for alle faggrupper, der tilbyder gratis medlemskab for studerende. 

Det er en god ide at melde sig ind i en gratis a-kasse som studerende. På den måde kan du modtage dagpenge, dagen du færdiggør din uddannelse, uden at have betalt medlemskontingent.

Én gang om året skal man som studerende ansøge om kontingentfritagelse. A-kassen kontakter dig og skal vide, at du stadig er under uddannelse. Hvis du er droppet ud af uddannelsen uden at fortælle det til din a-kasse, kan du risikere at blive opkrævet kontingent for de måneder, du ikke var studerende.

Husk at ændre din status

Du skal huske selv at ændre din status, når du færdiggør din uddannelse. Her skal du ændre din status fra gratis studiemedlem til nyuddannet inden for 14 dage. Hvis ikke du husker det, mister du retten til dagpenge.

Hvordan finder man en gratis a-kasse for studerende?

smiling female student sitting at table with laptop and copybooks

De fleste a-kasser skilter med det direkte på deres hjemmeside. Det står som regel på forsiden, da de fleste a-kasser er interesseret i at få studerende blandt deres medlemmer, da de i fremtiden bliver betalende medlemmer. 

Derudover har de fleste studerende ikke de store behov for a-kassens tilbud, mens de stadig er aktive studerende.

Tjek vores udbud af a-kasser her på Fair A-kasse. Det fremgår også hvilke a-kasser, der er gratis for studerende.

Vores forslag til a-kasse for studerende?

Vores forslag er først og fremmest, at du vælger en a-kasse med forstand på den branche du vil arbejde inden for. Det er smart, da a-kassen vil have en bedre forståelse for, hvad din kommende arbejdsgiver søger.

Hvis a-kassen indenfor din branche ikke tilbyder gratis medlemskab for studerende, kan du med fordel vælge en gratis a-kasse nu og så skifte ved færdiggørelse af din uddannelse. Så følger retten til dagpenge med dig over i den nye a-kasse.

Hvis du er interesseret i at finde den billigste løsning for a-kasse og fagforening, så forslår vi Det Faglige Hus.

For studerende over 30 år

For studerende over 30 gælder der et specifikt sæt regler. Reglerne adskiller sig fra dem, der gælder studerende under 30 og det er vigtigt at være obs på dem, når man er interesseret i dagpenge, når man færdiggør sin uddannelse.

Regler for studerende over 30 år:

  • Man kan kun modtage gratis studiemedlemskab, hvis du er tilmelldt efterlønsordningen senest dagen du fylder 30.
  • Du skal have optjent retten til dagpenge før, du starter på uddannelse eller nå indkomstkravet på 243.996 kroner som lønmodtager, mens du er medlem af en a-kasse.
  • Du må ikke modtage offentlig hjælp eller forsørgelse.